Correct Technology

Texniki DestekWeb saytınızın hazırlanma müddətindən sonra, ortaya çıxan iş nə qədər gözəl olursa olsun, sonradan alacağınız dəstək xidmətləri dayandırılmamalıdır. Saytınızıda baş verə biləcək problemlərin zəmanət altında olması, istifadəçi və ya idarəçi tərəfindən yarana biləcək hər hansı bir problemə anında müdaxilə edilməsi vacib amillərdən sayılır. Veb saytınıza əlavələrin edilməsi və texniki baxışın keçirilməsinə ehtiyac duyulur.

Correct Technology şirkəti tərəfindən hazırlanmış saytlarda  yaranan hər hansı bir texniki səhv şirkətimiz tərəfindən ödənişsiz aradan qaldırılır.