Correct Technology

Şirkətimizin peşəkar komandası tərəfindən hazırlanan proqram təminatları müşdərilərimizin işlərini asanlaşdırmağa xidmət edir. Sifarişinizdən asılı olaraq proqram təminatları hazırlanarkən müşdərilərin isdəkləri diqqətə alınır və müşdərilərin işlərini asanlaşdırmaq üçün maksimum sadə və funksyonal şəkildə hazırlanır. 

Veb Saytların Hazırlanması

Müasir dövrdə internet insanlar arasında ən çox istifadə olunan ünsiyyət və paylaşım vasitələrindən biridir. Təşkilatlar, özəl müəssisələr, şirkətlər internet vasitəsi ilə müştəriləri, xidmət etdikləri şəxslər ilə əlaqə saxlayır, öz xidmətlərini təqdim edirlər.  Ətraflı


Mobil Tətbiqlərin Hazırlanması

İstifadəsi gündən günə artan və həyatımızı asanlaşdıran mobil tətbiq etmələri inkişaf etdirmək üçün ilk olaraq hədəf auditoriyanız müəyyən edin.Günümüzün olmazsa olmazlarından biri olan Mobil Tətbiqlər, həyatımızın hər sahəsində, həyatımızı asanlaşdırır. Mobil Tətbiqi istifadəsi gündən gündə sürətli bir şəkildə artır...  Ətraflı


ERP Sistemlərinin Hazırlanması

ERP  "Enterprise Resource Planning" sözlərinin ilk hərflərinin qısaldılmasıdır. bir müəssisənin bütün resurslarını vahid verilənlər bazasında, vahid bir şəkildə  proqram təminatı ilə idarə etmək deməkdir. Bütün resursların inteqrasiyadan istifadəsi biznesin ciddi şəkildə məhsuldarlığına təsir edir. ERP proqramı bu modulların bir çox əsas modulundan və əlavə modulundan ibarətdir. Bu əsas modullar satış, mühasibat, maliyyə, istehsal, inventar, insan resursları, satınalma, keyfiyyətə nəzarət, texniki xidmət və təmir kimi əsas modulları əhatə edir. Çox ERP proqramı bu əsas modulları sektorlar üçün xüsusi olaraq hazırlayır və onlara sənaye üçün xüsusi ERP həlləri verir...Ətraflı


CRM Sistemlərinin Hazırlanması

CRM (Customer Relation Management) müştəri əlaqələrinin idarə olunmasıdır. Bu, şirkətlər və müştərilər arasında daha effektiv, səmərəli və sərfəli əlaqələr yaradan bir sıra tətbiqlərdir. Bu sistemlərdə program təminatları böyük rol oynasada crm təkcə program təminatından ibarət deyildir.

CRM'nin məqsədi müştərilərin ehtiyaclarını əvvəlcədən müəyyən etmək və doğru hədəf auditoriyasına çatmaqdır... Ətraflı