Correct Technology

CRM (Customer Relation Management) müştəri əlaqələrinin idarə olunmasıdır. Bu, şirkətlər və müştərilər arasında daha effektiv, səmərəli və sərfəli əlaqələr yaradan bir sıra tətbiqlərdir. Bu sistemlərdə program təminatları böyük rol oynasada crm təkcə program təminatından ibarət deyildir.

CRM'nin məqsədi müştərilərin ehtiyaclarını əvvəlcədən müəyyən etmək və doğru hədəf auditoriyasına çatmaqdır.

Həqiqi uğurlu CRM proqramı üçün şirkət öz fəlsəfəsi kimi müştəri yönümlü olmalıdır. Müvəffəqiyyətli bir CRM proqramı üçün, məlumat toplamaq və bu məlumatları düzgün şəkildə işləyib hazırlamaq lazımdır ki, bu da uğurlu CRM proqramı ilə əldə edilir. Belə ki, yalnız nə fəlsəfə, nə də proqram kifayətdir.Müştərilərlə Əlaqələrin İdarəetmə Sistemləri


CRM Proqramları

  • Müştəri idarə olunması
  • Marketinq idarəçiliyi
  • Satış idarəçiliyi
  • Texniki Xidmətlərin İdarə Edilməsi

Yuxarıda göstərilən əsas modulları istifadə edərək, satış imkanları, təkliflər, görüşlər, telefon zəngləri, e-poçt, fakslar, texniki xidmət istəkləri şirkət və fərdlərlə əlaqələndirilir və effektiv müştəri idarəetmə sistemi qurulur. Yenə müştərilər üçün müxtəlif planlarla marketinq siyahıları yaradıla bilər, bu siyahılar üçün marketinq fəaliyyəti yaradıla bilər.